خواب تلخ(سهراب سپهری)

ساخت وبلاگ
چکیده : مرغ مهتاب می خواند. ابری دراتاقم میگرید. گلهای چشم پشیمانی میشکفد. درتابوت پنجر... با عنوان : خواب تلخ(سهراب سپهری) بخوانید :

مرغ مهتاب می خواند. 

ابری دراتاقم میگرید. 

گلهای چشم پشیمانی میشکفد. 

درتابوت پنجره ام پیکرمشرق می لولد. 

مغرب جان میکند....میمیرد. 

گیاه نارنجی خورشید 

در مرداب اتاقم میروید کم کم 

بیدارم 

نپنداریدم درخواب 

سایه ی شاخه ای بشکسته 

اهسته خوابم کرد. 

اکنون دارم میشنوم 

اهنگ مرغ مهتاب 

وگلهای چشم پشیمانی را پرپرمیکنم

...
نویسنده : خودم بازدید : 118 تاريخ : شنبه 22 بهمن 1390 ساعت: 18:33